Ergonomi
- var vän med din kropp!


Det går att skapa arbetsmiljöer som bidrar till att vi bättre både klarar av, och trivs med, de uppgifter vi har att utföra. Komforten har stor betydelse för prestationen!

Vi människor är väldigt olika! Därför behöver varje arbetsplats anpassas med hänsyn tagen till individens behov och preferenser.

För oss på Kontorsspecials avdelning för möbler och inredning är ergonomin en hjärtefråga. Ergonomi handlar visserligen om att ha bra möbler med rätt inställningar men också om att sörja för en god både ljus- och ljudmiljö.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Backapp 0182

Login

 Katalog 2017

månadens vara nov 2017

facebook2

instagram2